Общи условия за ползване на kvartiri.bg


Използването на сайта kvartiri.bg от потребители се счита за съгласие с общите условия по-долу.


Уеб сайта kvartiri.bg се управлява от Квартири БГ ЕООД (ЕИК: 200294333) и предоставя услуги тип интернет каталог на места за настаняване - квартири, вили, хотели, хостели и др. Квартири БГ ЕООД си запазва правото да променя настоящите общи условия по всяко време и е отговорност на потребителите ползващи сайта, да се информират своевременно за такива промени.


Всички материали, дизайн, графика и други публикувани на сайта kvartiri.bg са защитени от Закона за авторско право и сродните му права. Материали качени в kvartiri.bg от наемодатели или собственици на обекти са тяхна собственост и следва да се третират също като защитени от Закона за авторско право и сродните му права.Общи условия за ползване от страна на наемодатели/собственици на обекти


Всеки наемодател (собственик на място за настаняване), следва да приеме общите условия за ползване на сайта kvartiri.bg, преди да се регистрира и започне да използва платформата за реклама на обекта си. Наемодателите след регистрация могат да достъпват чрез направена регистрация своят профил, в който могат да въвеждат един или повече обекта, тип места за настаняване. Отговорност на наемодателите е да актуализират и поддържат информацията и снимките за обектите в профила са. Наемодателите са длъжни при промени в информацията, цените, снимките или друга информация за обектите, които представляват да обновяват информацията в профила си. Квартири БГ ЕООД има право да деактивира обекти, които не поддържат актуална информация за профила си, независимо дали това е установено чрез сигнал от потребител на сайта или директно.


Наемодател, който при регистрацията си е приел общите условия за ползване на сайта, а на по-късен етап ги е нарушил или не актуализира информацията за обектите си, профилът му може да бъде деактивиран и/или изтрит по преценка на Квартири БГ ЕООД.


Квартири БГ ЕООД следва да предостави техническа платформа за интернет каталог за публикуване на обяви за места за настаняване, като осигурява максимално много възможности на наемодателите за реклама и промотиране на техните обекти, както и осигуряване на техническа поддръжка на платформата на сайта (без самото съдържание) и видимостта и в интернет.


Квартири БГ ЕООД има право да слага автоматично логото си на снимков материал качен от наемодателите в сайта.


Квартири БГ ЕООД не извършва резервации в места за настаняване от името на посетители на сайта, а предлага възможност посетителите на сайта да се свързват директно с обектите и да направят резервация директно с обекта за настаняване.


Квартири БГ ЕООД има право периодично да изпраща информация до собствениците и наемодателите на обекти с маркетингова цел и/или съобщения с технически или информационен характер.Общи условия за ползване от страна на посетители


При използването на kvartiri.bg от страна на посетителите, същите се счита, че са съгласни с политиката на сайта за защита на личните данни, както и условията за използване на "бисквитки".


Актуалността на информацията достъпна на сайта kvartiri.bg е отговорност на собствениците или наемодателите на представените обекти и е отговорност на посетителите да се свържат директно с обекта за уточняване на актуални цени и условия за настаняване в обекта.

В случай на претърпени вреди от страна на посетители на сайта в следствие на неактуална информация за даден обект за настаняване, Квартири БГ ЕООД не следва да носи отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи.


Посетителите на kvartiri.bg нямат право да използват информацията в сайта за цели различни от тези, които за които се използва обичайно интернет каталог. Забранено е използването на информацията в сайта за автоматизирано или ръчно осъществяване на контакт със собственици или наемодатели на места за настаняване с цел тяхното информиране, разпространение на маркетингови материали и други от трети лица.


Квартири БГ ЕООД си запазва правото да използва информацията за контакт с посетителите на сайта за изпращане на маркетингови материали и/или промотиране на услуги предлагани от Квартири БГ ЕООД или други търговски дружества и сайтове.